Distanceledelse

Af: Helle Søndergaard

Læseprøve

Beskrivelse

Hvor, hvordan og hvorfor skal der bruges mere distance- og hjemmearbejde? Få virksomhedsledere ændrer ved medarbejdernes fælles arbejdstider og deres arbejdssteder, selv om teknologien giver andre muligheder, f.eks. mobile arbejdspladser. Det vil denne bog lave om på ... God ledelse af distance- og hjemmearbejdspladser øger medarbejdernes produktivitet og livskvalitet. God distanceledelse giver bedre bundlinje, rekruttering, miljø og samfundsøkonomi samt færre faste omkostninger og mindre fravær. ”Distanceledelse” anviser gode råd og tjekpunkter som: • Er fordele, ulemper og mål med hjemmearbejde klarlagt? • Er ordningens økonomi, opgavernes omfang og succeskriterier skrevet ned i klare aftaler? • Global distanceledelse handler om at skabe nærvær på distancen. Nærvær er ikke blot et spørgsmål om fysisk tilstedeværelse. ”Distanceledelse” handler om at tydeliggøre forventninger til output – ikke om hvor og hvornår outputtene er skabt. ”Distanceledelse” er et opgør med machokulturen, hvor kvinderne er de pæne og fraskriver sig den fleksibilitet, der skal få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Helle Søndergaard er cand. mag. i fransk og internationale studier og er indehaver af virksomheden Partner HR. Hun har bl.a. ledet det EU-støttede projekt Virtuel Mobilitet om distancearbejdets potentialer, og virker som konsulent og foredragsholder for større offentlige og private virksomheder, der vil optimere samspillet mellem produktion, ledelse, distancearbejde og trivsel.

Yderligere informationer